ಕೄಷಿ

Sunday, June 21, 2009

ಸಾರಿ! ಕಾಯಿಸಿದ್ದಕ್ಕೆ!

ಸ್ನೇಹಿತರೇ,
ತುಂಬಾ ದಿನಗಳಿಂದ ಬ್ಲಾಗ ಬರೆಯಲು ಸಾಧ್ಯವಾಗಲಿಲ್ಲ. ಕ್ಷಮಿಸಿ. ಸುತ್ತಾಟ ಸ್ವಲ್ಪ ಹೆಚ್ಚಾಯಿತು. ಖಂಡಿತ ಇನ್ನೊಂದೆರಡು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಬರೆಯುತ್ತೇನೆ.
ಧನ್ಯವಾದಗಳು,
ಬಾಲು ಸಾಯಿಮನೆ