ಕೄಷಿ

Saturday, November 13, 2010

"ಬಿಂಗಲಾಂಗ" ಬೆನ್ನುಹತ್ತಿ! -ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯ ಹುಡುಕಾಟ

ಚೀನಾ ಪ್ರವಾಸದ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ರೈತ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಅನುಭವಗಳನ್ನು "ಅಡಿಕೆಪತ್ರಿಕೆ"ಯಲ್ಲಿ "ಡ್ರಾಗನಿನ ನಾಡಿನಲ್ಲಿ" ಎನ್ನುವ ಹೆಸರಿನ ಲೇಖನ ಮಾಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯಲು ಅವಕಾಶಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಮೊದಲ ಕಂತು ಇಲ್ಲಿದೆ. ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟು ಬರೆಯಲುಹುರಿದುಂಬಿಸುತ್ತರಿವ "ಶ್ರೀ" ಪಡ್ರೆ ಯವರಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಡಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆ ಬಳಗಕ್ಕೆ, ಅಡಿಕೆಯಹುಡುಕಾಟಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಮಾಡಿ, ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಿಸಿದ ಕ್ಯಾಂಪ್ಕೋ ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.


ನೇರವಾಗಿ ಅಡಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜಾಲತಾಣದಿಂದ (http://www.adikepatrike.com/) pdf ನಂತೆ ಡೌನಲೋಡ್ಮಾಡಿಯೂ ಓದಬಹುದು.
ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ - ಲೋಕಧ್ವನಿ ವರದಿ


ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವರ‍್ಧನೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಸಿರಸಿಯ ಟಿ.ಎಸ್.ಎಸ್ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತನಾಡಲು ಅವಕಾಶವಾಗಿತ್ತು. ಅದರ ವರದಿ ಲೋಕಧ್ವನಿಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಕಟವಾಗಿದ್ದು ಹೀಗೆ.
ಲೋಕಧ್ವನಿ ಬಳಗಕ್ಕೆ, ಕಾರ‍್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರಣರಾದ ಮಿತ್ರ ಶಿವಾನಂದ ಕಳವೆಯವರಿಗೆ,ಟಿಎಸ್ ಎಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಕರಾದ ಶಾಂತಾರಾಮ ಹೆಗಡೆಯವರಿಗೆ, ಮತ್ತಿತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.