ಕೄಷಿ

Sunday, January 9, 2011

ಅಡಿಕೆ ಮರದ ಪೀಠೋಪಕರಣ ಉದ್ಯಮ

'ಅದು ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆಯಲ್ಲ; ಮೌಲ್ಯಹಾನಿ' ಎದುರಿಗೆ ಕುಳಿತ ಎಪ್ಪತ್ತು ವರ್ಷದ ಹಿರಿಯ ಝಜೌ ಹೇಳಿದಾಗ ಪೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಿಟ್ಟೆ. ಝುಜೌ ಚೀನಾದ ಗ್ರಾಮೀಣಾಭಿವೃದ್ಧಿಯ  ಮಾದರಿ  ರೂಪಿಸಿದ ಹಿರಿಯ.   ಜಗತ್ತನ್ನೆಲ್ಲ  ಸುತ್ತಾಡಿದ  ಅನುಭವ. 'ಹೈನಾನ್ ಪ್ರಾಂತ ನೋಡಿದ್ದೇನೆ' ಎಂದು ನನ್ನೊಡನೆ ಹೇಳಿದ ಮೊದಲ ಚೀನೀಯ. ಚೀನೀ ಅಡಿಕೆಯ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿ ಸಿಗಬಹುದೆಂದುಕೊಂಡು, ಅವರೊಡನೆ ಮಾತಿಗೆ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ.
ಅಡಿಕೆಯ ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಎಂದ ತಕ್ಷಣ ನೆನಪಿಗೆ ಬರೋದು ಅಡಿಕೆ ಹಾಳೆಯ ದೊನ್ನೆ ಮತ್ತು ಪ್ಲೇಟ್ ತಾನೆ? ಅವರನ್ನು ಮಾತಿಗೆ ಎಳೆಯಲು ಹೆಮ್ಮೆಯಿಂದ ನಮ್ಮೂರಿನ ಈ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳತೊಡಗಿದ್ದೆ. ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದೇ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮುಖಕ್ಕೆ ಹೊಡೆದಂತೆ ಮೇಲಿನ ಮಾತು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಚಿಸಿದ್ದರು. ನಾನು ತಬ್ಬಿಬ್ಬಾಗಿ ಕುಳಿತಿದ್ದೆ.
'ನೈಸರ್ಗಿಕ ವಿನೀರ್ ಅದು. ಅದನ್ನೇಕೆ ಪ್ಲೈವುಡ್ ತಯಾರಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಯೋಗಿಸ ಬಾರದು?' ಎಂದು ಕೇಳಿದರು. ಹೌದಲ್ಲವೇ? ಮೌಲ್ಯವರ್ಧನೆ ಎಂದರೆ ಒಂದು ವಸ್ತುವಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಎಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲು ಸಾಧ್ಯ ಎಂದು ಪ್ರಯತ್ನಿಸುವುದು. ಕೇವಲ ರೂಪ ಬದಲಿಸುವುದಲ್ಲವಲ್ಲ!
ಪಿಡಿಎಫ್ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಓದಲು ಅಡಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜಾಲತಾಣ http://www.adikepatrike.com/ ಗೆ ಬೇಟಿ ಕೊಡಿ.