ಕೄಷಿ

Sunday, December 19, 2010

ವೇನಿಸ್ ಎಂಬ ಮುಳುಗುತ್ತಿರುವ ನಗರ

ಇತಿಹಾಸದ ವ್ಯಂಗ್ಯ ನೋಡಿ. ಒಮ್ಮೆ ಇಡೀ ಜಗತ್ತಿನ ವ್ಯಾಪಾರದ ಕೇಂದ್ರ ಬಿಂದುವಾದ ವೆನೀಸ್ ಇಂದು
ಕೇವಲ ಒಂದು "ಸತ್ತು ಹೋದ ನಗರ".
ಶತಮಾನದ ಹಿಂದೆ ಭಾರತ ಮತ್ತಿತರ ಏಷ್ಯಾದ ದೇಶಗಳಿಂದ
ಯುರೋಪಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತಿದ್ದ ಸಂಬಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು.
ಯುರೋಪಿನ ಇತಿಹಾಸದಲ್ಲಿ ವೆನೀಸಿಗೆ ಪ್ರಮುಖ ಸ್ಥಾನ. ಅದು ವ್ಯವಹಾರಗಳ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿತ್ತು.

"ಮರ್ಚಂಟ್ಸ್ ಆಫ್ ವೆನಿಸ್" ಶೇಕ್ಸ್ ಪೀಯರನ ಪ್ರಮುಖ ನಾಟಕ.
ಇಲ್ಲಿನ ವ್ಯಾಪಾರ, ಅದರೊಂದಿಗೆ ಸೇರಿದ ಮೋಸ, ವರ್ಗ ಸಂಘರ್ಷ, ಹೀಗೆ ಏನೆಲ್ಲ ಆ ಕಾಲದ ಸೆಳಕುಗಳನ್ನು ತೆರೆದಿಡುತ್ತದೆ ಆ ನಾಟಕ.ಆ ನಾಟಕದ ನೆನಪಿನಲ್ಲಿ ಈ ಊರಿಗೆ ಹೋದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಬರೀ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮ ಮಾತ್ರ. ನಗರ ಹಾಳು ಬಿದ್ದಿದೆ. ಸಮುದ್ರದ
ನಡುವಿನ ಮರಳ ರಾಶಿಯಲ್ಲಿ ನಿಂತಿದ್ದ ನಗರ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಕುಸಿಯುತ್ತಿದೆ; ಇತಿಹಾಸದ ಹಾಗೆ!.

"ಅದು ಈಗ ಬದುಕಿರುವುದು ಕೇವಲ ಪ್ರವಾಸೋದ್ಯಮದ ಮೇಲೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಕ್ರತಕವಾಗಿ ಆ ನಗರವನ್ನು
ಬದುಕಿದಂತೆ ತೋರಿಸಲಾಗುತ್ತಿದೆ" ಎನ್ನುತ್ತಾರೆ ಇಟಲಿಯ ಅಂತಾನಿಯೋ.
ಇಟಲಿಯ ದಕ್ಷಿಣ ತುದಿಯ ನಗರದ ಒಂದಿಷ್ಟು ನೋಟ, ನಿಮಗಾಗಿ.

Sunday, December 5, 2010

ಔಷಧದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ

ಚೀನಾದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಔಷಧಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಅಡಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಬರೆದ ಎರಡನೇ ಲೇಖನ ಇಲ್ಲಿದೆ. ನೋಡಿ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ತಿಳಿಸಿ. .pdf ರೂಪದಲ್ಲಿ ಅಡಿಕೆ ಪತ್ರಿಕೆಯ ಜಾಲತಾಣದಿಂದಲೂ ಓದಬಹುದು.
http://www.adikepatrike.com/