ಕೄಷಿ

Sunday, March 15, 2009


ಕಾಡು ಸಂಪಿಗೆ ಹಣ್ಣು. ಚಿತ್ರ: ಬಾಲಚಂದ್ರ ಸಾಯಿಮನೆ

2 comments:

Ravi Hegde said...

ಮಾರ್ಚ್ ಏಪ್ರಿಲ್ ವೇಳೆಯಲ್ಲಾಗುವ ಸಂಪಿಗೆ ಹಣ್ಣು ಶಾಲಾ ದಿನದ ನೆನಪು ಮಾಡಿತು.
ಚಿತ್ರಕ್ಕಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳು.

Vighneshwar said...

Hii Baalu Samige hannu ajano(It is Flacourtia montana you know .... ha...ha...ha)